Stair24 Logo Stair24 Logo

Tehtyjä töitä

Kesktalaga U-kujuline männist trepp. Hele viimistlus.

Projekti ID: 23-11-15

Trepi kuju

U:n muotoiset portaat

Kandekonstruktsiooni tüüp

Joiden Keskireisipuu

Materjalid

puu-metalli

Astmed

Mänty

Viimistlus

Vaaleat

Aloita valinta tästä: