Stair24 Logo Stair24 Logo

Användbar information

5 råd för valet av trappa

Trappan är en av de viktigaste aspekterna i en byggnad. Det är en riktig utmaning både för hemägaren och inredningsarkitekten att välja en passande plats och design för trappan.

Som tillverkare av trappor rekommenderar vi att du har svar på följande frågor innan du väljer en passande trappa:

1) Ska trappan utmärka sig i inredningen eller ska den hellre blandas in med resten?
2) Hur stor golvyta kan du uppoffra för trappan?
3) Ska trappan vara belyst av dagsljus?
4) Ska trappan ha en vridning och om ja, hur stor skall den vara?
5) Ska trappans vridning vara löst med en vilplan eller vinklade trappsteg?

Tänk på att en trappa med vilplan är mer bekväm att använda, dock tar den upp mer plats än en vinkeltrappa.

Trappans designlösning och budget

Beroende på dina svar, kommer din trappas stil börja att fastställas. Om du har bestämt dig för en dominant trappa så bör ditt materialval överensstämma med trappans roll. Om din trappa ligger vid sidan av rummet och inte sticker ut, så kan du välja enklare och billigare material. Precis som i modebranschen har trappor sina trender. För att vara up-to-date med de senaste trapptrenderna är det bäst att rådgöra med arkitekter och inredningsspecialister. Trappans pris påverkas huvudsakligen av arbetets svårighetsgrad, mängden material och dess kvalitetskategori. Om du har bestämt dig för att använda även glas och metall utöver trä i din trappa, bör du räkna med en större budget.

Säkerhet och användarvänlighet

En trappa förenar olika plan som vi bor på och användarvänligheten kan skilja sig beroende på användarens ålder. Planerar du en trappa för ett hem eller en lägenhet där det för tillfället inte bor några barn, bör man tänka på om barn kommer använda den i framtiden. Trappans säkerhet är en viktig aspekt inte bara för familjer med barn utan även för familjer med äldre. När du väljer en trappa kan du själv påverka hur säker den blir att använda. En trappa utan räcken kan kännas minimalistisk, dock i det långsiktiga perspektivet kan de ha vissa nackdelar. Var inte rädd för räcken. Genom att förse trappstegen med en halksäker yta och genom att undvika trånga vinkelgrader ser du till att du får en trappa som är vänlig även om årtionden.

Trappformel 2H+B=63, vad är det för något?

Vet du vad trappformeln 2H+B=63 betyder, som man så ofta ser i informationsblad av trapptillverkare? Med den formeln kan du fastställa/kontrollera en optimal steghöjd och stegdjup. H=steghöjd och B=stegdjup. Exempel: Du ska ta dig upp och ned bekvämt mellan två plan, vars höjdskillnad är 2450 mm. Vi antar att du fördelar den höjdskillnaden på 14 trappsteg. Detta betyder att steghöjden ligger på 17,5 cm. Ditt önskade stegdjup är 30,0 cm. Nu kontrollerar vi formeln: 2 * 17,5 + 30 = 65

Om värdet som följer av formeln är nära 63, så är det en bekväm och optimal trappa.

Användare

Upplysningar om trappans användare är också viktig information för trappkonstruktören. För ett äldre par är en trappa med låg lutning i engelsk stil och täckt med en mjuk matta lämplig. En ensamstående ungdom drömmer däremot ofta om väggmonterade steg utan räcken. Det är ett val som en mamma med små barn inte skulle acceptera. Därför är det viktigt att ha ett längre tidsperspektiv i tankarna när du planerar en trappa. Vi får inte heller glömma husdjuren. Dom måste också kunna använda trappan på ett bekvämt sätt utan att den blir ett hinder.

Vi önskar dig säkra och eleganta val,
Stair24

View more: