Stair24 Logo Stair24 Logo

Blogg

Bygg Reis Deg 2023

Aru Grupp AS deltar på den internasjonale norske bygg- og renoveringsmessen, der det tilbys løsninger for bygninger, hjem og andre konstruksjoner.

Byggmessen Bygg Reis Deg 2023 finner sted i Norge, i Lillestrøm, fra 18. til 21. oktober 2023.

Nettsted for messen: BYGG REIS DEG

Vi sees på messen!

View more: