Stair24 Logo Stair24 Logo

Bestillingsvilkår

 1. OPPBYGGING OG GENERELLE BESTEMMELSER FOR NETTPLATFORMEN (www.stair24.com)
  1. Disse bestillingsvilkår (heretter Bestillingsvilkår) til Aru Grupp AS (organisasjonsnummer 10108425, driftssted Rakvere tee 12, Hulja, Kadrina kommune 45203, Lääne-Virumaa fylke, Estland, heretter Produsent) gjelder alle personer (heretter også Kunde eller Forbruker), som bruker nettplattformen på adressen www.stair24.com (heretter også Nettplattform), bestiller varer fra nettplattformen, bl. a. ved å inngå en salgsavtale om kjøp av varer på nettplattformen.
  2. STAIR24 er en nettplattform hvor produsenten selger spesialproduserte trapper og trappedetaljer henhold til kundens valg og oppgitte dimensjoner (heretter Produkt).
  3. Ved regulering av gjensidige forhold skal produsenten og kunden ta utgangspunkt i bestillingsvilkår, og i kjøpsloven når det gjelder spørsmål, som ikke er fastsatt med bestillingsvilkår, og annen lovgivning, som gjelder i Republikken Estland.
  4. Nettplattformen selger produkter til både fysiske (forbrukere) og juridiske (firmakunde) personer. En kunde som er en fysisk person må være minst 18 år gammel. Ved å sende inn bestillingen bekrefter kunden at hans/hennes alder er minst 18 år.
  5. Av hensyn til bedre og tryggere bruk av STAIR24 nettplattform, har produsenten rett til å endre og utfylle disse bestillingsvilkår, prisliste og teknisk informasjon. Endringer og vedlegg til bestillingsvilkår og prisliste trer i kraft på dagen når den respektive endringen eller vedlegget blir offentliggjort. Hvis kunden la inn sin bestilling før endringer i vilkår trådte i kraft, gjelder bestillingsvilkår fra tidspunktet for innlevering av bestilling for det rettslige forholdet mellom kunde og produsent, med mindre annet følger av loven eller bestillingsvilkårene.
  6. Nettstedet bruker informasjonskapsler. Informasjonskapsler og logger brukes kun for statistiske formål, for å optimalisere nettstedet og dens funksjonalitet for kundens bekvemmelighet. Du kan til enhver tid slette informasjonskapsler fra din datamaskin. Forskriften om bruk av informasjonskapsler er tilgjengelig: https://www.stair24.ee/cookie-policy.
  7. Etternavn, fornavn, kontakttelefonnummer, e-post, leveringsadresse og postnummer (heretter Personopplysninger) oppgitt av kunden blir behandlet som konfidensiell informasjon og behandles i samsvar med retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger, som du finner her https://www.stair24.ee/main/privacy-policy.
 2. PRODUKTER SOM SELGES PÅ NETTPLATTFORMEN, BESTILLING AV PRODUKTER OG ANNULLERING AV BESTILLINGER
  1. På nettplattformen selges til kunden spesialproduserte tretrapper og trappedetaljer, som er beregnet for bruk i husholdninger, oppvarmede innendørs forhold, hvor temperaturen er mellom +10 og +30 C, og relative luftfuktighet Rh = 25 … 65%.
  2. Produktene er bestillingsbaserte og ikke tilgjengelige på lager. Produktet produseres vanligvis i produsentens lokaler basert på kundens bestilling.
  3. Bildene som vises på nettplattformen (bl. a. bilder, 3D-modelleringer og tegninger) er av illustrerende betydning og kan avvike fra det faktiske produktet. Produktbeskrivelser kan være ikke fullstendige.
  4. Ved bestilling av produktet må kunden fylle ut sider 1-7 (produktinformasjon) og 8-11 (tjenester, levering, leveringstid, betalingsmåte og oppsummering), som vises på nettstedet. Fylling av informasjonsfelt på bestillingssiden krever oppmerksomhet og nøyaktighet. Kunden forplikter seg til å oppgi riktig informasjon om bestillingen. Produsenten påtar seg ikke ansvar for feil oppfyllelse, manglende oppfyllelse av bestillingen eller eventuelle konsekvenser av dette på grunn av uriktige data innlevert av kunden
  5. Etter å ha lagt inn en bestilling på nettplattformen mottar kunden direkte på sin e-postadresse STAIR24 bestillingsinformasjon fra nettplattformen. Kunden forplikter seg til å foreta en forskuddsbetaling på 50% av totalbeløpet for bestillingen innen én (1) virkedag. Hvis bestillingen betales i avdrag, skjer betalingen i henhold til avdragsavtale og tidsplan. OBS! Enhver avdragsavtale er en økonomisk forpliktelse. Før du inngår en avdragsavtale må du gjøre deg kjent med vilkår og betingelser for den aktuelle tjenesten og gjerne rådføre deg med en ekspert om nødvendig.
  6. Innen én (1) virkedag etter å ha mottatt produktenes dimensjoner sender produsenten til kunden per e-post en endelig, korrigert ordrebekreftelse i samsvar med pkt. 3 i bestillingsvilkår, som inneholder tegning av valgt trapp med riktig målestokk og nøyaktig teknisk informasjon. I tilfeller når oppmålingen av trapper utføres av en oppmåler valgt av kunden, skal kunden oppgi riktige dimensjoner på samme tidspunkt med bestillingen, hvoretter produsenten sender en endelig ordrebekreftelse på kundens e-postadresse i løpet av én (1) virkedag etter å ha mottatt bekreftelse om inngått avdragsavtale, som inneholder tegning av valgt trapp med riktig målestokk og nøyaktig teknisk informasjon. Kunden forplikter seg til å gå gjennom ordrebekreftelsen og dersom dette er passende, returnere den med egen bekreftelse til sales@stair24.com innen neste (1) virkedag, slik at produsenten kan holde seg innenfor den tillatte leveringsfristen.
  7. Pris og leveringstid oppgitt av produsenten på nettplattformen gjelder kun dersom p. 2.5 og 2.6 i bestillingsvilkår er oppfylt. På grunnlag av disse punkter anses det en salgsavtale er inngått mellom produsent og kunde med hjemmel i kjøpsloven.
  8. Produsenten har rett til å annullere kundens bestilling og faktura hvis:
   1. Produsenten har ikke mottatt forskuddsbetaling fra kunden bekreftelse om inngått avdragsavtale innen fem (5) dager fra innlegging av bestillingen på nettplattformen;
   2. Kunden trekker seg fra avdragsavtale;
   3. Når produsenten sjekker kundens ordredata kommer det frem at det er teknisk ikke mulig å fullføre bestillingen. I dette tilfelle overfører produsenten forskuddsbetalingen tilbake til kunden innen 3 virkedager;
   4. Kunden har ikke bekreftet ordrebekreftelsen sendt av produsenten innen fem (5) dager eller kontaktet for å avtale nye betingelser. I dette tilfelle skal produsenten tilbakebetale forskuddsbetalingen til kunden innen femten (15) dager etter at bestillingen ble annullert av produsenten. Produsenten har rett til å trekke fra den refunderbare forskuddsbetalingen kostnad for utferdigelse av trappetegning med riktig målestokk, som er 10% av totalbeløpet for bestillingen.
  9. Etter ordrebekreftelsen sendt av produsenten og mottak av forskuddsbetaling fra kunden, kan partene ikke annullere eller endre bestillingen. Produsenten produserer alle bestillinger i henhold til kundens ønsker, spesifikasjoner, og alle bestillinger er spesialbestillinger. Derfor har kunden ingen angrerett etter å ha inngått kjøpsavtale.
 3. OPPMÅLING
  1. Oppmålingen før produksjon av trapper blir utført av produsentens representant eller en profesjonell bygningssnekker, valgt av kunden, som i tillegg til nødvendige ferdigheter og verktøy har fullstendig informasjon om normer og krav (lovgivning) som gjelder for trapper (inkl. trappedetaljer) på aktuelt sted.
  2. Hvis oppmålingen utføres av produsentens representant, er produsenten ansvarlig for oppmålingen, og kunden godkjenner eventuelle avvik som følger av byggestedets særtrekk skriftlig med ordrebekreftelsen. Kunden er ansvarlig for at trappedimensjoner er i samsvar med gjeldende lovgivning og/eller godkjenning av avvik som følger av byggestedets særtrekk.
  3. Trappen oppmåles og produseres av i henhold til trappeåpningens minste dimensjoner.
  4. Ved oppmåling av trappen skal veggene være ferdige med deres endelige dimensjoner, samt undergulv som et minimum. Vegger og gulv skal være i vater og hjørner 90°.
  5. Hvis kunden bestiller oppmåling hos produsenten, forplikter kunden seg til å sikre at oppmåleren har tilgang til byggestedet og et trygt arbeidsområde.
  6. Kunden skal levere til oppmåleren minst følgende informasjon:
   • Plassering av konstruksjoner i veggene, som danner grunnlag for oppmåleren når han/hun bestemmer om trappen kan festes til vegger eller om trappen blir utformet på bærende stolper;
   • Plassering av alle kommunikasjoner som forblir i trappeområde;
   • Endelige gulvhøyder dersom gulv ikke er klare for oppmålingstidspunktet.
  7. Avtaler man inngår under oppmåling av trappen utferdiges skriftlig på stedet, og opplysningene gjenspeiles i ordrebekreftelsen, som danner grunnlag for produksjon av trappen. Man kan ikke gjøre endringer i de avtalte vilkårene etter å ha bekreftet bestillingen.
  8. Hvis design og parametere for produktet endres under oppmålingen av trappene, vil prisen på produktet endres tilsvarende, noe som gjenspeiles i ordrebekreftelsen, og danner grunnlag for produksjon av trappene. Man kan ikke gjøre endringer i de avtalte vilkårene etter å ha bekreftet bestillingen.
  9. Prisen på oppmåling er beregnet slik at byggestedet blir oppmålt under et enkelt besøk. Hvis oppmålingen ikke kan utføres under et enkelt besøk på grunn av byggestedets særtrekk, mottar kunden en tilleggsfaktura for ekstra arbeid.
 4. PRODUKTPRISER OG BETALING
  1. Alle produktpriser som er angitt på nettplattformen er i euro og inklusive MVA.
  2. Hvis kunden har i tillegg valgt transport, oppmåling og/eller installasjonstjeneste, legges prisene på valgte tjenester til produktprisen, som kalkuleres og vises i kundens handlekurv.
  3. Betalingen av det endelige beløpet for produktet utføres før varene utstedes i henhold til betalingsfristen som er angitt i ordrebekreftelsen. Produktenes eierskap overføres etter endelig betaling for produktene.
  4. Ved forsinkelser i betaling av avtalefestede beløp har produsenten rett til å kreve fra kunden tre ganger lovbestemt rentesats på ubetalt beløp for hver forsinket kalenderdag, men ikke mer enn 100% av totalbeløpet for bestilt produkt og tjenester.
 5. PRODUKTETS LEVERINGSFRIST, FRAKTBETINGELSER.
  1. Produktets leveringstid er avhengig av produkttype og det bestilte produktets kompleksitet. Leveringstiden vises til kunden på nettplattform separat for hver bestilling. Leveringstiden er bindende hvis kunden har overholdt tidsplanen knyttet til betaling og bekreftelse av bestillingen.
  2. Leveringstiden fastsettes med én ukes nøyaktighet og viser uke når kunden mottar produktet. Bestiller man installasjonstjeneste, betyr leveringstid uken når produktet installeres på byggestedet. Kunden er forpliktet til å ta imot produktet på leveringstidspunkt, eller sikre mottak av produktet ved ankomst
  3. I løpet av leveringstiden fremstiller produsenten produktet bestilt av kunden, og avhengig av valgte tjenester, ordner produsenten transport av produktet fra produsentens beliggenhet til stedet som er spesifisert av kunden, eller lasting på produsentens fabrikk.
  4. Kunden, som har bestilt transporttjeneste får overlevert produkter av selve produsenten eller av en leverandøren bestilt av produsenten.
  5. Senere endring av leveringsstedet fra kundens side er kun mulig etter avtale med produsenten og for ekstra avgift, da dette krever en ny bestilling.
  6. Alle produkter, som kunden har bestilt med transport, har forsikring fra henting hos produsenten til overlevering til kunden.
  7. I tilfelle en forsikringssak under transporttjenesten reparerer produsenten produktet, eller hvis reparasjon ikke er mulig, erstatter produktet eller skadede produktdeler med nye. Forsinkelsen på grunn av forsikringssaken anses ikke som et brudd på kontrakten fra produsentens side, forutsatt at det reparerte eller erstattede produktet kommer frem til kunden innen rimelig tid fra øyeblikket når forsikringssaken oppstod.
  8. Manglende overholdelse av leveringsfrist fra produsentens side anses heller ikke som et brudd på avtale dersom forsinkelsen kan skyldes tredjeparter (bl.a. leverandør av transporttjenester) eller hindringer utenfor produsentens kontroller, for eksempel naturkatastrofer, forbud mot eksport og import, ol. force majeure.
  9. Produktet overleveres fra transportøren til kunden fraktbrev. Det bestilte produktet leveres kun til kunden som er oppgitt i bestillingen, basert på gyldig legitimasjon. Overføring av et produktet til en tredjepart kan kun utføres dersom kunde og produsent har avtalt dette skriftlig.
  10. Før signering av fraktbrevet er kunden forpliktet til å sjekke produktets emballasje, og i tilfelle ekstern skade skal transportøren markere dette på fraktbrevet. Kunden forplikter seg til å ta bilder av produktet med skadet emballasje og sende bildene umiddelbart med en forklaring til e-postadressen sales@stair24.com.
  11. Produktet leveres til adressen som er avtalt med transportøren inklusiv lossing, men uten transport inn i bygningen (med mindre annet er avtalt). Ved innlegging av bestillingen må kunden informere produsenten om alle spesialkrav og/eller vilkår for transport og lossing. Om nødvendig skal produsenten og kunden avtale på forhånd at kunden skal bistå transportøren ved lossing av produktet.
  12. Etter overlevering av produktet til kunden og signering av medfølgende dokumentene av kunden går risikoen for utilsiktet tap av og skade på produktet over til kunden.
  13. Kunden forplikter seg til å sjekke produktet umiddelbart etter overlevering, og informere produsenten om eventuelle synlige skader innen 15 dager etter mottak av produktet.
  14. Produktene skal lagres og håndteres innendørs og på en måte som utelukker muligheten for mekaniske skader.
  15. Hvis transportøren ikke klarer å overlevere produktet til kunden av årsaker som er avhengige av kunden (får ikke kontakt med kunden) eller ventetiden for lossing forlenges på grunn av kunden, har produsenten rett til å kreve en tilleggsavgift fra kunden i henhold til transportørens tariffene som gjelder for ventetid, eller for lagring av produktet i samsvar med punkt 11.5.
 6. INSTALLASJON AV PRODUKTE
  1. Produktet er ikke beregnet for selvstendig installasjon av kunden. Installasjon av produktet må utføres av en profesjonell og erfaren bygningssnekker, enten sendt av produsenten eller valgt av kunden, som i tillegg til nødvendige ferdigheter og arbeidsutstyr har også fullstendig informasjon om krav og standarder for installasjon på byggestedet.
  2. Dersom kunden bestiller installasjon av produktet hos produsenten, forplikter kunden seg til å sikre:
   • tilgang til byggestedet og parkering uten ekstra kostander for installatørens kjøretøy;
   • et trygt arbeidsområde på byggestedet;
   • hele trappeåpningen skal være tilgjengelig før installasjon av trappen;
   • gulv på byggestedet, som er i arbeidsområde, skal være dekket for å unngå skader (hvis dette ikke er bestilt med installasjon). Produsenten er ikke ansvarlig for eventuelle skader som følge av de ikke tildekkede gulvflater.
   • på byggestedet skal være tilstrekkelig plass for lagring av verktøy og trappedetaljer (størrelsen på området blir avtalt under oppmålingen).
  3. Hvis kunden har selv valgt installasjon, sikrer kunder også senere avhending av emballasjemateriale.
  4. Kunden er klar over og godkjenner at ferdigbehandlede vegger kan bli skadet i liten grad under installasjon av trappen. Reparasjon av slike skader er ikke inkludert i installasjonstjenesten.
  5. Arbeid som ikke er oppført i ordrebekreftelsen, er ikke inkludert i trappens standard installasjonspakke. Følgende arbeid er ikke inkludert:
   • belegging av trappetrinn;
   • tilgjengeliggjøring av byggestedet og tildekking av gulv;
   • belegging av kanten til etasjeskilleren med listverk;
   • belegging av overgangen mellom siste trinn og gulv;
   • fjerning eller installasjon av forskjellige rekkverkslister.
  6. Ved installasjon oppstår det en avstand på 3 mm mellom vegg og trappekonstruksjon. Hvis trappeåpningen ikke er rettvinklet eller veggene ikke er rette, kan den faktiske avstanden avvike fra det planlagte.
  7. Hvis trappen installeres på kundens forespørsel i rom uten oppvarming eller med overflødig fuktighet (Rh over 65 %, temperatur > + 10… 30°C, Rh=25… 65%) eller lokaler hvor det utføres senere byggearbeid, som skaper overflødig fuktighet, skal dette markeres på ferdigattest, og produktets garanti blir ugyldig.
  8. Prisen på installasjon av trappen blir beregnet på en slik måte at arbeid utføres under én installasjonsøkt. Hvis arbeid ikke kan fullføres under et enkelt besøk på grunn av byggestedets særtrekk, og ekstra besøk er nødvendig, mottar kunden en tilleggsfaktura for ekstra arbeid (basert på timepris).
  9. Hvis kunden under installasjon oppdager feil og/eller mangler hos emballerte produkter, som ikke var synlige utenfra (dvs. som ikke kunne oppdages når de emballerte produktene ble overlevert), forplikter kunden seg til å ordne problemet og bevise dette med bilder umiddelbart etter at emballasje blir fjernet, og før installasjon av produkter.
  10. Utført arbeid godkjennes av kunde eller hans/hennes representant, og man signerer også en ferdigattest. Hvis kunden eller hans/hennes representant ikke møter opp på byggestedet ved fullføring av arbeid, anses byggestedet som godkjent. Eventuelle senere klager om mekaniske skader hos produkt eller byggested vil ikke bli tatt i betraktning.
  11. Ved mangler skal dette markeres i ferdigattesten, og manglene skal utbedres av produsenten innen rimelig tid.
 7. VURDERING AV PRODUKTKVALITET, TILLATTE TOLERANSER
  1. Kontroll av trappens funksjonalitet utføres ved å gå opp og ned trappen på ganglinjen.
  2. Den synlige kvaliteten på trappedetaljer vurderes ved visuell observasjon i en avstand på 2 meter.
  3. Kvaliteten vurderes i lys av en glødelampe på 60w uten reflektor.
  4. Skruehull for å feste trappen er ikke standardiserte, og plasseringene er avhengige av byggestedets muligheter.
  5. Hvis det er plassert varme- eller fuktighetskilder under trappen, kan produsenten ikke holdes ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på grunn av bevegelser i trappens tredetaljer.
  6. Tillatte toleranser:
   • Tillatte avvik:
   • naturlig trefarge kan endres over tid;
   • en viss variasjon i farge på beisede eller lakkede detaljer på grunn av forskjeller i trestruktur; utførelse av nødvendig etterbehandling under installasjon, glansgraden kan være en del forskjellig enn overflatebehandlingen fra fabrikken. Resultatet vurderes ved visuell observasjon i en avstand på 2 meter;
   • strukturelle forskjeller på egenskapene til naturlig trevirke og mindre sprekker forårsaket av endringer i rommets luftfuktighet og mindre lyd når man går på trappetrinn;
   • mindre sprekker i trappedetaljer, som er bredere enn 400 mm (trappens plattformer), på grunn av egenskapene til naturlig trevirke.
  7. Opptil 30 mm lange og 3 mm dype sprekker hos detaljer i eik og aske.
  8. Tillatte toleranser:
Trappedetalj / avvikstypeTillatt avvik
Trinnbredde±3 mm
Generell trinnhøyde±2 mm
Høyde på første trinn± 15 mm
Høyde på siste trinn+5 mm     -10 mm
Helning på trinnets lengderetning5%
Helning målt på ganglinjen2 mm
Overflateavvik (ruhet) på opptil 1000 mm målelengde3mm
 1. VARSEL OM PRODUKTETS MANGLENDE SAMSVAR MED AVTALEVILKÅR OG REKLAMASJONSRETT
  1. Tre er et naturlig materiale som kan ha forskjellig mønster/ tekstur og fargevariasjoner. Produsenten sikrer ikke at alle produkter er 100% like.
  2. Produsenten er ansvarlig for produktets manglende samsvar med avtalevilkår, hvis mangel på samsvar eksisterte på øyeblikket når risikoen for utilsiktet tap eller skade ble overført til kunden.
  3. Kunden, som forbruker har rett til å sende til produsenten reklamasjon om et produkt, som ikke er i samsvar med avtalevilkår innen to (2) år etter godkjenning av installasjon, men ikke senere enn innen femten (15) dager fra oppdagelse av mangelen.
  4. Reklamasjon kan gjelde mangler ved produktets konstruksjon, produksjon og materiale.
  5. Fristen for innlevering av reklamasjon beregnes fra overlevering av produktet til kunden.
  6. Den endelige ordrebekreftelsen danner grunnlag for innlevering av reklamasjon.
  7. Reklamasjonen skal sendes skriftlig til e-postadressen sales@stair24.com.
  8. Reklamasjon skal fremlegges på reklamasjonsskjema, valg av språk er avhengig av språket for ordrebekreftelse for aktuelt produkt.
  9. Produsenten er ikke ansvarlig for produktfeil:
   1. som er forårsaket av utilsiktet eller forsettlig skade på produktet av kunden;
   2. som er forårsaket av manglende overholdelse av bruksanvisningen; eller for feil som har oppstått som følge av uregelmessig bruk av produktet; Normal fysisk slitasje av produktet ved ordinær bruk.
   3. Normal fysisk slitasje av produktet ved ordinær bruk;
 2. PRODUSENTENS GARANTI (GARANTIVILKÅR)
  1. Samsvarsgarantien er basert på avtalen mellom produsent og kunde (ordrebekreftelse). Garantien utvides ikke til personer som ikke er spesifisert i avtalen eller andre leveringssteder enn dette som er oppgitt i avtalen.
  2. Reparasjonsarbeid som utføres i garantiperioden, forlenger ikke den opprinnelige garantiperioden. I løpet av garantiperioden vil det erstatte produktet eller det reparerte produktet ha en garantiperiode basert på den opprinnelige kontrakten.
  3. Garantiperioden gjelder fra og med overlevering av produktet til kunden, eller hvis kontrakten inneholder installasjon, fra overlevering av installasjonsarbeid, og er gyldig i to 2 år.
  4. Garantien gjelder dersom installasjon av produktet er utført av en profesjonell bygningssnekker ved bruk av arbeidsmetoder og verktøy, som er i samsvar med god byggeskikk ved installasjon av slike produkter, eller gjeldende normer og krav.
  5. Dersom produktet ikke er i samsvar med krav eller det oppdages mangler hos produktet, skal kunden innlevere en skriftlig reklamasjon i løpet av to (2) år, og innen femten (15) dager etter oppdagelse av mangelen.
  6. Garantien gjelder ikke:
   1. dersom mangler hos produktet er innenfor tillatt toleranse;
   2. Produktet har blitt brukt i rom uten oppvarming eller i rom som ikke har en konstant temperatur mellom + 10 og + 30C;
   3. Produktet har blitt brukt i ikke-boliglokaler (dvs. i bygninger med høyere belastning enn ved husholdningsbruk);
   4. hvis produsenten ikke ble varslet innen femten (15) dager etter at mangelen ble oppdaget.
   5. for mangler forårsaket av utilsiktet eller forsettlig skade på produktet etter overlevering av produktet til;
   6. for mangler, som er forårsaket av manglende overholdelse av bruks- og vedlikeholdsanvisningen; eller for feil som har oppstått som følge av uregelmessig bruk av produktet;
   7. Normal fysisk slitasje av produktet ved ordinær bruk;
   8. Produktet er installert i et rom hvor miljøet har vært enten for fuktig i kortere eller lengre perioder (trefuktigheten stiger over 16%) eller for tørt (trefuktigheten senker under 8%);
   9. Etter overlevering av produktet til kunden, har produktet eller detaljen blitt påvirket av ytre fysiske påvirkninger (slag, trykk, forskyvning av støttestrukturer, vibrasjon, osv.);
   10. for skader på tremateriale (sprekker, synlig teksturendring) på grunn av forskyvning av tremateriale, hvis det er plassert varme- eller fuktighetskilder (f.eks. gulvvarme, luftfukter osv.) under trappen;
   11. for mangler forårsaket av lagring eller bruk av produkter under ikke-tilsiktede miljøforhold (vann, temperatur, høy luftfuktighet, støv, tilfeldige støt, mekaniske påvirkninger, delvis solstråling på detaljer);
   12. for mangler knyttet til installasjon, hvis produktet ikke er ble installert av produsenten eller produsentens representant.
  7. Produktet eller detaljen, som er gjenstand for reklamasjon, har blitt behandlet på en upassende måte, f.eks. rengjort med etsende stoff, brukt tape som har etterlatt spor på overflaten, slipt, frest osv.
  8. for mangler knyttet til installasjon, hvis produktet ikke er ble installert av produsenten eller produsentens representant.
  9. Produktet eller detaljen, som er gjenstand for reklamasjon, har blitt behandlet på en upassende måte, f.eks. rengjort med etsende stoff, brukt tape som har etterlatt spor på overflaten, slipt, frest osv.
  10. Kundens reklamasjon kan ikke løses i sammenheng med garanti hvis produsenten klarer å bevise at manglene hos produktet er forårsaket av kundens feil.
  11. Aru Grupp AS har ikke mottatt 100% betaling for ordrebekreftelsen eller innleverte fakturaer.
  12. Produsenten er forpliktet til å utføre en sakkyndig vurdering på forespørsel fra kunden eller om nødvendig bestille en uavhengig sakkyndig vurdering for å finne ut årsakene til en mangel hos produktet – som regel utføres den sakkyndige vurderingen av produsent eller en ekspert valgt av produsenten. Hvis den sakkyndige vurdering viser at produktet er i orden eller at mangelen ikke dekkes av produsentens garanti, skal vurderingskostnadene betales av kunden.
  13. Kostnadene som påløper ved løsning av en garantisak som er reist uten grunn (inkludert i tilfeller hvor mangelen ikke er forårsaket av produsenten eller garantibetingelsene for produktet er overtrådt) skal betales av kunden. I et slikt tilfelle har produsenten rett til å utstede en faktura til kunden for utført arbeidet bestilt av selve produsenten eller fra en tredjepart i samsvar med gyldig prisliste til aktuell entreprenør.
  14. I tilfelle en garantisak på produsentens side og det er umulig å reparere produktet eller produksjonen er avviklet, forbeholder produsenten seg retten til å erstatte produktet med en tilsvarende.
 3. PRODUSENT- OG KUNDEANSVAR
  1. Hvis kunden lider skade på grunn av urettmessig handling eller unnlatelse av å handle fra produsentens side, er produsenten ansvarlig for direkte eiendelskader forårsaket til kunden i et maksimalt omfang, som tilsvarer kontraktens verdi.
  2. Dersom leveringen blir forsinket på grunn av produsenten, har kunden rett til å kreve en kontraktsmessig straff fra produsenten, som tilsvarer tre ganger lovbestemt rentesats på kontraktsverdi for hver forsinket dag.
  3. Produsentens ansvar i tilfelle produkter og arbeid ikke er i samsvar omfatter kun reparasjon eller utskifting av mangelfulle produkter og arbeid. Produsenten skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlig for eventuelle utgifter eller skader (inkludert eventuelle utgifter eller tap som tredjeparter pådrar seg) som vil følge med reparasjon eller utskifting av det mangelfulle produktet eller arbeid. I tilfelle brudd på avtalen, skal indirekte skader (inkl. tap av inntekt) og ikke-økonomiske skader, som kan oppstå for partene ikke være gjenstander for erstatning.
  4. Partene slipper ansvar dersom utførelse av avtale er umulig på grunn av force majeure. Parten som har blitt klar over forekomsten av force majeure, har plikt til å varsle den andre parten umiddelbart. Gjennomføring av kontrakten skal utsettes for en periode som tilsvarer varigheten av force majeure. Hvis force majeure gjelder for en part i mer enn 90 dager, har begge parter rett til å si opp kontrakten uten forpliktelser overfor den andre parten uten erstatning for skader.
  5. Hvis kunden ikke godtar produktet innen tidsrommet som er spesifisert i ordrebekreftelsen, har produsenten rett til å kreve et lagringsgebyr fra kunden på 0,5% av produktkostnaden per dag for lagring av produktet i produsentens lager.
  6. Hvis kunden ikke betaler det endelige beløpet for produktet innen betalingsfristen som er angitt i ordrebekreftelsen, har produsenten unntaksvis rett til å trekke seg fra avtalen innen femten (15) kalenderdager fra betalingsfrist. Ved unntaksvis tilbaketrekking fra avtalen i tilfeller som er spesifisert i dette punktet, blir forskuddsbetalingen, som kunden har betalt en kontraktsstraff for produsenten, og produsenten har etter tilbaketrekking seg fra kontrakten rett til å avhende produktet bestilt av kunden uten kundens godkjenning. Dersom kostnader for avhending av produktet overskrider kontraktsstraffen som er nevnt i dette punktet, har produsenten ha rett til å kreve fra kunden ytterligere refusjon av utgifter, som oppstår i sammenheng med avhending.
  7. I tilfelle produktet ikke ble overlevert til kunden innen seks (6) måneder fra leveringsfrist grunn av årsaker uavhengig av produsenten, har produsenten rett til å trekke seg unntaksvis fra kontrakten. Ved unntaksvis tilbaketrekking fra kontrakten i tilfeller som er spesifisert i dette punktet, blir forskuddsbetalingen, som kunden har betalt en kontraktsstraff for produsenten, og produsenten har etter tilbaketrekking seg fra kontrakten rett til å avhende produktet bestilt av kunden uten kundens godkjenning. Dersom kostnader for avhending av produktet overskrider kontraktsstraffen som er nevnt i dette punktet, har produsenten ha rett til å kreve fra kunden ytterligere refusjon av utgifter, som oppstår i sammenheng med avhending. Kjøpsbeløpet som overskrider kontraktsstraffen skal refunderes til kunden.
  8. Produsenten har rett til å oppgjøre krav om renter, lagringsgebyr og erstatningskrav mot beløp betalt av klienten.
 4. TVISTELØSNING
  1. Dersom kunden har reklamasjoner knyttet til produkter eller tjenester, skal disse sendes til e-postadressen sales@stair24.com eller ringe oss på telefon: + 372 3295 714.
  2. Hvis kunden og produsenten ikke klarer å løse tvisten ved en avtale, kan kunden henvende seg til Forbrukerutvalget https://www.tarbijakaitseamet.ee/et/tarbijavaidluste-komisjon/esita-avaldus-komisjonile eller til Viru lagmannsrett. Løsning av tvister er basert på lovgivningen som gjelder i Estland.
 5. OBLIGATORISKE OG BINDENDE BESTILLINGSVILKÅR
  1. Kunden er forpliktet til å gjøre kjent med vilkårene før inngåelse av avtale.
  2. Når du legger inn en bestilling må man krysse av tilsvarende vindu «Jeg godkjenner bestillingsvilkår», som bekrefter at kunden har lest bestillingsvilkår, har forstått innholdet, godtar vilkårene, og ønsker å inngå et kontrakts med produsenten basert på disse vilkår.
  3. tilfelle uoverensstemmelser mellom bestemmelser i vilkår og andre avtaler, har de andre avtalene forrang.

Disse bestillingsvilkår gjelder fra 28.04.2021.