Stair24 Logo Stair24 Logo

Nyttig informasjon

Trappebegrep

Points Image
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Detaljer

1.

Trappeformel

2.

Vange

3.

Sprosser

4.

Håndløper

5.

Trinn

6.

Stusstrinn

7.

Sikkerhetslist

8.

Dekkplate

9.

Rekkverksspiler

10.

Bunnlist

11.

Etasjerekkverk

12.

Dekklist

13.

Fri gangbredde

14.

Fri ganghøyde

15.

Trinndybde

16.

Trinnhøyde

17.

Vangens tilleggsdimensjon

18.

Sammenkoblingslist

Forklaring

Trappeformel

Trappeformelen 2H+B=630 mm er avledet fra gjennomsnittlig trinnlengde av et menneske. Trapper anses som komfortable hvis skråningen og inntrinnet i formelen gir et resultat mellom 590 … 650 mm.
Trappeformel point image

Vange

Materialet er tre eller tre som er belagt med HDF-plate. Vangene kan være enten lukkede (Classic), hvor trinnene er festet til en tappeforbindelse med skruefeste gjennom vange, eller åpne (Modern), hvor trinnene er festet med pluggforbindelse.
Vange point image

Sprosser

Materiale tre. Sammenkoblinger av vange og håndløper med skruer.
Sprosser point image

Håndløper

Materiale tre. Rekkverksspiler er festet til håndløperen med tappeforbindelse. Høyden på håndløperen er avstanden mellom trinnets forkant og øvre håndløperlinje.
Håndløper point image

Trinn

Materiale tre. Trinnene plasseres i tappeforbindelse i en lukket (Classic) vange og festes med skruer, eller i horisontalsnittet til en åpen (Modern) vange og festes med plugg.
Trinn point image

Stusstrinn

Materiale tre eller MDF. Øverste kant og ender har tappeforbindelse med trinn og vange, nederste har skrueforbindelse med trinn.
Stusstrinn point image

Sikkerhetslist

Materiale tre. Festet med skruer til trinnet. Beregnet maksimal fri høyde mellom trinn er 99 mm. Kan velges som tilbehør, er ikke inkludert som standardutstyr.
Sikkerhetslist point image

Dekkplate

Materiale tre eller MDF. Overflatebehandling og materiale kan velges samme som enten trinn eller vange. Kan velges som tilbehør, er ikke inkludert som standardutstyr.
Dekkplate point image

Rekkverksspiler

Runde spiler i tre ø 22 mm eller metall ø 20 mm. Firkantede spiler i tre 25×25 mm. Tappeforbindelse med håndløper og vange (i tilfelle Modern vange tappeforbindelse med trinn).
Rekkverksspiler point image

Bunnlist

Materiale er tre eller tre belagt med HDF. Festes med skruer gjennom tappen til rekkverksspile til gulvet. Overflatebehandling og materiale kan velges samme som vange. Er en del av etasjerekkverk.
Bunnlist point image

Etasjerekkverk

Etasjerekkverk med lengde, som er mindre enn 3500 mm er uten mellomstolpe, lengde over 3500mm er med mellomstolpe. Består av: bunnlekt, endestolper, mellomstolpe, rekkverksspiler, håndløper. Alternativene for deler er like med trapperekkverk.
Etasjerekkverk point image

Dekklist

Dekklisten dekker etasjeskillerens hjørne, og forbindelseslinjen mellom bunnlekt og gulv. Materiale og overflatebehandling samme som på bunnlekt. Dimensjoner 25×45 mm. Kan velges som tilbehør, er ikke inkludert som standardutstyr.
Dekklist point image

Fri gangbredde

1. Uten håndløper.
2. På innsiden.
3. På utsiden.
4. På inn- og utside.
Fri gangbredde point image Fri gangbredde point image Fri gangbredde point image Fri gangbredde point image

Fri ganghøyde

Minimumsavstand fra ganglinje til kant av etasjeskiller.
Fri ganghøyde point image

Trinndybde

Horisontaldimensjon fra trinnets forkant til forkant av neste trinn.
Trinndybde point image

Trinnhøyde

Vertikal dimensjon mellom de horisontale flatene av to trinn.
Trinnhøyde point image

Vangens tilleggsdimensjon

Tilleggsdimensjon på vangens nederste del. Er ikke en del av trappens høyde. Anses ikke som første opptrinn. Kan velges som tilbehør, er ikke inkludert som standardutstyr.
Vangens tilleggsdimensjon point image

Sammenkoblingslist

Sammenkoblingslist for overgangen mellom øverste trinn og gulv. Kan velges som tilbehør, er ikke inkludert som standardutstyr.
Sammenkoblingslist	 point image

View more: