Stair24 Logo Stair24 Logo

Vid mätning av Din trappa

STAIR24 rekommenderar att anlita en kvalificerad snickare för mätning av trappan.
 1. Jag har anlitat en professionell mätare.
 2. Väggarna i trappöppningen är färdiga och i lod och våg, hörnen är 90°.
 3. Undergolvet för trappöppningen är färdigt och i våg.
 4. Jag vet de planerade sluthöjderna för färdiga golv.
 5. Jag känner till placeringen av konstruktioner i väggar där fästskruvar för trappan kan förankras.
 6. Jag känner till placeringen av kablar, värme- och vattenrör i anslutning till trappan.
 7. Åtkomst till trappan finns för mätning.
 8. Mätarens arbetsområde är säkert.

Mätguide för trappor

För att vi ska kunna ge dig det mest exakta priset på trappan behöver vi trappans mått. Här ger vi några anvisningar om hur du får ett mer exakt mätresultat och vad du ska mäta.

 • Mät höjden på rummet från golvet på första våningen till golvet på andra våningen
 • För att konstruera en trappa är det nödvändigt att känna till både höjden på rummet och bjälklagets tjocklek
 • Ta hänsyn till att trappans bredd inte kan vara bredare än trappöppningens bredd
 • Trappkonstruktören beräknar trappans längd utifrån längden på trappöppningen och rummets höjd så att det finns tillräckligt utrymme att gå i trappan
 • Utrymmet för att gå i trappan är måttet från steget till första våningens tak (höjdmåttet mellan den imaginära linje som förbinder stegen och taket ovanför)
 • Vänligen skicka mått angivna i millimeter

Ange mått och information om typ av trappa i formuläret för förfrågan eller skicka dem till sales@Stair24.com