Stair24 Logo Stair24 Logo

Måling av trapp

STAIR24 anbefaler følgende påminnelser:
 1. Jeg har engasjert en profesjonell oppmåler.
 2. Veggene til trappåpningen er klare, i vater og hjørner 90.
 3. Undergulvet i trappåpningen er på plass, i vater.
 4. Jeg vet nøyaktig planlagte høyder på ferdig gulv.
 5. Jeg vet hvor i vegger ligger konstruksjoner hvor man kan feste trappens festeskruer.
 6. Jeg vet hvor i trappeoppgangen ligger kabler, varme- eller vannrør.
 7. Trappåpningen har fri tilgang til oppmåling.
 8. Jeg sørger for en trygg arbeidsområde for oppmåleren.

VEILEDNING FOR OPPMÅLING TRAPPER

For å kunne tilby deg mest nøyaktig pris på trappen trenger vi trappens dimensjoner. Her finner du en del instruksjoner om hvordan du oppnår et mer nøyaktig resultat og hva du skal måle.

 • Mål høyden på rommet fra gulvet i første etasje til gulvet i andre etasje
 • For å designe trappen er det nødvendig å vite både høyden på rommet og tykkelsen på etasjeskilleren
 • Vær oppmerksom på at bredden på trappen ikke kan være større enn bredden på trappeåpningen
 • I henhold til lengden på trappeåpningen og høyden på rommet beregner trappedesigneren lengden på trappen slik at det er nok plass på trappen.
 • Rom for passasje er målet fra toppen av trinnet til himlingen i første etasje (høydemålet mellom den imaginære linjen som forbinder trinnene og etasjeskilleren)
 • Vennligst oppgi dimensjonene i millimeter

Vennligst legg inn dimensjoner med informasjon om trapptype i prisforespørselen, eller send en fritekst til sales@stair24.com