Stair24 Logo Stair24 Logo

EAS

EAS TOETAB

Projekt EU 51887 Aru Grupp AS Arenguprogrammi projekti plaan
Ajavahemik 01.11.2017 – 30.04.2022

• Projekti lühikirjeldus
Käesolev projekt on eesmärgiga viia ettevõte kvalitatiivselt järgmisele tasemele läbi toote- ja tarkvaralahenduste, tehnoloogia, müügiprotsesside ning juhtimismeetodite arenduse. Tegevused viiakse läbi vahemikus november 2017 kuni aprill 2022.

• Projekti eesmärk
Projekti eesmärk on ellu viia Arenguplaani esimese osa tegevused, mis kindlustavad kogu 3 aastase tsükliga Arenguplaani õnnestumise vastavalt eesmärgiks seatud numbrilistele tulemustele mõõdetuna 2022.a.

Aru Grupp AS arenguplaani eesmärk on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse kindlustamine:
– ettevõtte turuosa kasv (käive)
– ettevõtte sissetulekute suurenemine (puhaskasum)
– ettevõtte töötajate sissetulekute suurenemine (palk)

• Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond
• Toetuse summa: 484 951.49€