Stair24 Logo Stair24 Logo

Toetused

Projekt EU 51887 Aru Grupp AS Arenguprogrammi projekti plaan

Periood 01.11.2017 – 30.04.2022

Aru Grupp AS sai toetust meetmest “Ettevõtte arenguprogrammi toetusmeede”. Projekti eesmärgiks on viia ettevõte kvalitatiivselt järgmisele tasemele läbi toote- ja tarkvaralahenduste, tehnoloogia, müügiprotsesside ning juhtimismeetodite arenduse. Tegevused viiakse läbi vahemikus november 2017 kuni aprill 2022.

Projekti raames viiakse ellu Arenguplaani esimese osa tegevused, mis kindlustavad kogu 3 aastase tsükliga Arenguplaani õnnestumise vastavalt eesmärgiks seatud numbrilistele tulemustele mõõdetuna 2022.a.

Aru Grupp AS arenguplaani eesmärk on ettevõtte pikaajalise jätkusuutlikkuse kindlustamine:

  • ettevõtte turuosa kasv (käive)
  • ettevõtte sissetulekute suurenemine (puhaskasum)
  • ettevõtte töötajate sissetulekute suurenemine (palk)

Fondi nimetus: Euroopa Regionaalarengu Fond.

Toetuse summa: 484 951.49 eurot

Projekt DEP.1.01.23-0025 Aru Grupp AS küberpöörde teekaardi koostamine

Periood 12.06.2023 – 11.10.2023

Aru Grupp AS sai toetust meetmest “Küberturvalisuse taseme kaardistamise ja arendamise toetamise tingimused ja kord” I tegevussuund. Käesoleva projekti eesmärk on välise nõustaja kaasabil hinnata ettevõtte infosüsteemide infoturbealast olukorda, koostatakse teekaart.

Projekti toetab Euroopa Küberkompetentsikeskus oma liikmetega.

Toetuse summa 3 300.- eurot