Stair24 Logo Stair24 Logo

Valg av trapp

STAIR24 anbefaler å tenke gjennom og finne svar på følgende spørsmål.
 1. Hvordan tar man vare på sikkerhet?
 2. Hvem er brukere av trappen (familiemedlemmer, deres alder, kjæledyr)?
 3. Hva er planlagt budsjett?
 4. Hva er den beste plasseringen av trappen i rommet, hvilke bevegelsesretninger?
 5. Finnes det dører/vinduer i trappegangen?
 6. Hvilken form har trappen?
 7. Hva er den beste gangretningen for trappen?
 8. Hva er ønsket trappedesign?
 9. Har du en samarbeidspartner for oppmåling?
 10. Har du en samarbeidspartner for installasjon?
 11. Hva er forventet tidsplan?