Stair24 Logo Stair24 Logo

Kui valid treppi

STAIR24 soovitab mõelda ja leida vastused järgmistele küsimustele trepi valimisel.
 1. Kuidas tagada trepi turvalisus?
 2. Kes on trepi kasutajad (pereliikmed, nende vanused, lemmikloomad)?
 3. Mis on trepi planeeritud eelarve?
 4. Milline on parim trepi asukoht ruumis, millised on liikumissuunad trepil?
 5. Kas trepikäigus on uksi/aknaid?
 6. Milline kuju on trepil?
 7. Milline on parim trepi kulgemissuund?
 8. Milline on soovitud trepi disain?
 9. Kas Sul on koostööpartner trepi mõõtmises?
 10. Kas Sul on koostööpartner trepi paigalduses?
 11. Milline on eeldatav ajaplaan trepi tellimisele ja trepi paigaldamisele?