Stair24 Logo Stair24 Logo

Vid trappmontering

STAIR24 rekommenderar att anlita en kvalificerad snickare för montering av trappan.
 1. Jag har anlitat en professionell trappmontör.
 2. Utrymmena är torra och varma.
 3. Jag har granskat trappans förpackning och undertecknat leveranshandlingarna om trappan levererades före montörens ankomst.
 4. Jag har bekräftat meddelandet om tidpunkten för montörens ankomst.
 5. Trappmontörens fordon har åtkomst till objektet.
 6. Tillräckligt med plats finns för trappdetaljer och montörens verktyg.
 7. De golv som kräver skydd vid trappmontering är skyddstäckta.
 8. Jag är medveten om att mindre skador på färdiga väggar kan uppstå och om att dessa inte ska åtgärdas av trappmontören.
 9. Jag är medveten om att skyddstäckning av trappan efter montering inte ingår i standardtjänsten.
 10. Jag är medveten om att övertäckning av bjälklagskanten, skarven mellan sista steget och golvet eller andra ej överenskomna arbeten inte ingår i standardtjänsten.
 11. Jag är medveten om att en ca 3 mm spalt förblir mellan väggen och trappkonstruktionen och att spalten kan bli bredare om väggar inte är raka.
 12. Jag är medveten om att rummen ska vara torra och uppvärmda efter trappmontering.
 13. Jag är medveten om att mina förberedelser avgör om trappan kan monteras med ett besök för att undvika extrakostnader.
 14. Jag är medveten om att trappans visuella kvalitet granskas på 2 m avstånd vid normal belysning (60 W).
 15. Jag är medveten om att bedömning av trappans kvalitet tar hänsyn till träets särdrag och tillåtna toleranser för konstruktionen.
 16. Jag är medveten om att montören kan göra vissa behandlingar och ytreparationer vid trappmontering.
 17. Jag åtar mig att vara på plats och ta emot arbetena från montörenvid avslutad trappmontering.
 18. Jag är medveten om att teamet STAIR24 hjälper mig vid problem.