Stair24 Logo Stair24 Logo

Installasjon av trapp

STAIR24 anbefaler følgende påminnelser:
 1. Jeg har engasjert en profesjonell trappinstallatør.
 2. Rommene er tørre og varme.
 3. Jeg har sjekket trappens emballasje, og signert fraktbrevet dersom trappen ble levert før installatøren.
 4. Jeg har bekreftet ankomstvarselet til trappinstallatøren.
 5. Det er sikret tilgang til byggestedet til trappinstallatørens transportmiddel.
 6. Jeg har nok plass til trappedetaljer og installatørens verktøy.
 7. Jeg har dekket disse gulv, som trenger beskyttelse under installasjon av trappen.
 8. Jeg er klar over at ferdig behandlede vegger kan bli litt skadet, og jeg har tatt i betraktning at trappinstallatøren ikke ordner dette.
 9. Jeg vet at belegging av trappen etter installasjon ikke er inkludert i standardtjenesten.
 10. Jeg vet at belegging av etasjeskillerens kant, overgang mellom siste trinn og gulv eller noe annet ikke avtalt byggearbeid ikke er inkludert i standardtjenesten.
 11. Jeg vet at det er et gap på rundt 3 mm mellom vegg og trappekonstruksjon, og hvis veggene ikke er rette, kan gapet være større.
 12. Jeg vet at etter installasjon av trappen holder jeg rommene tørre og oppvarmede.
 13. Jeg vet at det er avhengig av min beredskap om trappen kan installeres i løpet av én installasjonsøkt, slik at ingen ekstra kostnader påløper.
 14. Jeg vet at man vurderer den visuelle kvaliteten på trappen fra en avstand på 2 meter i normalt lys (60 W).
 15. Jeg vet at ved vurdering av trappens kvalitet, tar man hensyn til treets naturlige særtrekk og konstruksjonsdelenes tillatte toleranser.
 16. Jeg vet at under installasjonen av trappen kan installatøren av trappen foreta en del etterbehandling og mindre reparasjoner av trappen.
 17. Jeg vet jeg må være tilstede når installasjonen av trappen blir fullført, og tar imot installatørens arbeid.
 18. Jeg vet at når et problem oppstår, får jeg hjelp fra STAIR24-teamet.